Share

ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดของเกมจะมีจุดประสงค์เพื่อสรา้งความบันเทิงและพัฒนาด้านความคิดของผู้เล่นก็ตาม แต่รู้สึกว่าหลังมานี้มีกระแสของผู้คนทั่วโลกนำเกมมาแข่งขันเที่ยบเท่ากับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเลย โดยเฉพาะบางประเทศมีการประกาศให้การแข่งขันเกม หรืออีสปอร์ตเป็นกีฬาไปแล้วและพร้อมสนับสนุนด้วย หนึ่งในนั้นมีประเทศไทยของเราที่มีทั้ง สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ที่ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เข้ามาขับเคลื่อนกีฬาชนิดนี้ไปสู่ระดับมืออาชีพ

ล่าสุดประเทศที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมเกมอย่าง ญี่ปุ่น ก็ได้มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 ได้มีการประกาศจัดตั้ง Esports Association แห่งใหม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมเผยแพร่การแข่งขันของกีฬาชนิดนี้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจะมีการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ตามมาให้ชิงเงินรางวัล รวมไปถึงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและปรับปรุงให้สถานะทางสังคมของนักเล่นเกมไปสู่มืออาชีพได้

ถ้าให้นับรวมทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีองค์กรที่ดูแลด้าน Esport มากถึง 3 แห่งเข้าไปแล้ว ได้แก่ Japan eSports Association,  eSports Promotion Organization และ eSports Federation ทั้งหมดนี้จะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ Auspices of the Computer Entertainment Association โดยมีกรรมการคือ Hideki Okamura ประธาน Sega Holdings

กิจกรรมหลัก

1. จะมีการวิจัยความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ตกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

2. การนำอีสปอร์ตไปเผยแพร่ภายในประเทศให้ผู้คนได้รู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้น

3. ออกใบอนุญาตรับรองสำหรับผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดการแข่งขัน

4. ปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ

5. จะมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ

ในส่วนของการออกใบอนุญาตผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันนั้น ผู้ที่ได้รับจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับความเห็นชอบจากทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยใบอนุญาตนี้จะมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี เพราะฉะนั้นจะมีการสอบใบอนุญาตใหม่ตลอด 2 ปีแน่นอน

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอสำหรับแนะจากผู้ผลิตเกมออกมาว่า ควรออกใบอนุญาตสำหรับนักแข่งขันที่สร้างชื่อเสียงและเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าที่ผ่านมาด้วย นอกเหนือจากใบอนุยาตระดับมืออาชีพแล้วก็ควรมีในส่วนของใบอนุญาตรุ่นจูเนียร์ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป หรือจะเป็นมือสมัครเล่นอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่สามารถได้รับเงินรางวัลสูงๆ

สำหรับงานเกม “Battle Conference 2018” ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2018 โดย  eSports Union japan จะเป็นการแข่งขันที่ได้รับใบอนุญาตจัดการแข่งขันระดับมืออาชีพเป็นครั้งแรก โดยมีเกมที่จะใช้แข่งขัน คือ Winning Eleven 2018, Call of duty WWII, Street Fighter V Arcade Edition, Tekken 7, Puzzle & Dragons และ Monster Strike

สุดท้ายพวกเขาคาดการณ์กันว่าในปี 2020 จะมีผู้ชมการแข่งขันอีสปอร์ตมากขึ้นถึง 500 ล้านคน และ Japan eSports Association ก็มีแผนพร้อมแล้วที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวต่อไปอย่างมืออาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก itmedia

Share