Share

 

การจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เป็นการจัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาทั้งหมดจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการบรรจุอีสปอร์ต เข้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา ที่มีการชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยเกมที่ใช้แข่งขัน ประกอบไปด้วย Arena of Valor, DOTA2, Mobile Legends, StraCraft II และ Tekken 7

โดยการแข่งขัน Tekken 7 มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 คน ซึ่งทางคณะกรรมการ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน จะเริ่มทำการแข่งขันกันในวันที่ 23, 25 และ 27 พ.ค. 62  โดยแยกแข่งขันตามกลุ่มดังนี้

กำหนดการแข่งขัน

23 พ.ค. 62 แข่งคัดเลือก GROUP A เริ่มแข่ง 18.00 น.
25 พ.ค. 62 แข่งคัดเลือก GROUP B เริ่มแข่ง 12.00 น.
25 พ.ค. 62 แข่งคัดเลือก GROUP C เริ่มแข่ง 17.00 น.
27 พ.ค. 62 แข่งคัดเลือก GROUP D เริ่มแข่ง 18.00 น.
สถานที่แข่งขัน
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ลาดพร้าว 138
แผนที่
https://bit.ly/2LXyPXV
เข้ากลุ่มการแข่งขัน
https://www.facebook.com/groups/tesf.esports.tekken7/

 

รูปแบบการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่ม
– แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน
– แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม โดยใช้การแข่งแบบ BO3
– การคิดคะแนน คือ ชนะ 3 แพ้ 0
– กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ตัดสินดังนี้
! ใช้กฎ Head to Head
!! ผลต่าง Win – Lose
!! จำนวน Win
– ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดในกลุ่ม 4 ทีม เข้ารอบ Knock Out

รอบ Knock Out (ตัดสินกันเฉพาะในกลุ่ม) 
– ใช้ระบบ Double Elimination BO3
– การประกบคู่มีดังนี้
สาย WIN
1 vs 2
สาย Loser
3 vs 4

Final 
– แข่งแบบ BO5
– ผู้ที่มาจากสาย WIN จะได้แต้มต่อ 1 WIN
– แชมป์แต่ละกลุ่ม ข้ารอบ Grand Final ในวันที่ 30 พ.ค. 62

กติกาการแข่งขัน
– แข่งขันบนระบบ Playstation 4
– Game Setting: 3 Rounds / 60 Sec. / Random Stagae / Tournament Mode
– การเลือกฉากจะเป็น Random เท่านั้น ผู้แพ้มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวละคร หรือ เลือก Stage ได้ ส่วนผู้ชนะต้องใช้ตัวละครเดิม
– คอนโทรลเลอร์ ใช้ได้เฉพาะของ Razer หรือจอยรุ่น Pantera เท่านั้น ซึ่งทางสมาคมได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้แล้ว
– การปรับปุ่มลัดสามารถทำได้ที่หน้าเลือกตัวละครก่อนเข้าเริ่มเกม
– กรณีที่มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากพิสูจน์ได้ว่าจงใจ จะถูกปรับแพ้ 1 ยกทันที
– คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

มารยาทในการแข่งขัน Tournament
– การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
– การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
– ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
– ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
– กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง
– การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

*** โปรดแต่งกายให้เหมาะสม งดรองเท้าแตะ ***

Share