Share

 

การจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เป็นการจัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาทั้งหมดจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการบรรจุอีสปอร์ต เข้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา ที่มีการชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยเกมที่ใช้แข่งขัน ประกอบไปด้วย Arena of Valor, DOTA2, Mobile Legends, StraCraft II และ Tekken 7

โดยเกม Tekken 7 ทำการคัดเลือกรอบแรกกันไปเป็นที่เรียบร้อย ในระหว่างวันที่ 23, 25 และ 27 พ.ค. 62  โดยแยกการคัดเลือกตามกลุ่มดังนี้

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กลุ่ม A

นพรุจ เหมภมร
ชนบดี บุญรัตน์
ธนวันต์ พริ้งเพราะ
มณฑล พวงนาค
อรุณ สิริวัฒน์ธราธร

ชมการแข่งขัน

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS

Posted by TESF on Thursday, 23 May 2019

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กลุ่ม B

ธรรมวิท สุวิทยาพรอนันต์
จีรพงศ์ มงคลสมบัติศิริ
วศิระ สันธนากร
จิรภัทร จิรายุนนท์
รชต ชินาจริยวงศ์
พีราวัชร์ วงศ์ทองนิธิ

ชมการแข่งขัน

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS Group B

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS / Group B

Posted by TESF on Friday, 24 May 2019

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กลุ่ม C

วรฉัตร ศักดิ์เกษมกฤต
กาลัญญู เกศแก้ว
รัชวิน ธนสุนทรกูร
กำพล ดาวประทีป
สุรพล ชลชลาธาร
ชัยวัฒน์ กฤษณ์รุ่งโรจน์

ชมการแข่งขัน

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS Group C

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS / Group C

Posted by TESF on Saturday, 25 May 2019

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS Group B

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS / Group C

Posted by TESF on Saturday, 25 May 2019

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน กลุ่ม D

สิทธิลักษณ์ แก้วพวง
อิษฎา สุนทรธุรสุข
ธีรภัทร มาลีวงศ์
ภวัต เรืองเกรียงสิน
ภูวิศ จิตรธรรมวงศ์

ชมการแข่งขัน

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS Group D

THAILAND ESPORTS 30th SEA GAMES NATIONAL QUALIFIERS / Group D

Posted by TESF on Monday, 27 May 2019

 

ผลการคัดเลือก

ตัวแทนกลุ่ม A
นพรุจ เหมภมร (Book)


ตัวแทนกลุ่ม B
จีรพงศ์ มงคลสมบัติศิริ (Last change)

ตัวแทนกลุ่ม C
รัชวิน ธนสุนทรกูร (Shin Akuma)

ตัวแทนกลุ่ม D
ภูวิศ จิตรธรรมวงศ์ (UncleBen)

บรรยากาศการแข่งขัน

โดยทั้ง 4 คน จะไปทำการคัดเลือกกันอีกครั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ในงาน Thailand Game Expo by AIS eSports กับการแข่งขันประเภทเดี่ยวเกม TEKKEN 7 ที่ฮอลล์ EH100 ไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

Share