Share

การจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เป็นการจัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาทั้งหมดจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการบรรจุอีสปอร์ต เข้าเป็นหนึ่งในชนิดกีฬา ที่มีการชิงเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยเกมที่ใช้แข่งขัน ประกอบไปด้วย Arena of Valor, DOTA2, Mobile Legends, StraCraft II และ Tekken 7

โดยการแข่งขัน StarCraft II มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 20 คน ซึ่งทางคณะกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน จะเริ่มทำการแข่งขันกันในวันที่ 6, 11, 12, 13  และ 14 มิ.ย.62  โดยแยกแข่งขันตามกลุ่มดังนี้

รอบแบ่งกลุ่ม (ออนไลน์)
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 แข่งขัน GROUP A
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 แข่งขัน GROUP ฺB
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 แข่งขัน GROUP C
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 แข่งขัน GROUP D

รอบ FINAL (ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 แข่งขันรอบ FINAL

แบ่งกลุ่มดังนี้

GROUP A 

พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์
วิชญะ มรกตศรีวรรณ
ณัฐพร จันทะคาม
ปาณิจฉัตต์ สังขนุกิจ
พรเทพ ปิ่นกระจาย

GROUP B

ณัฐรัส ตั้งไตรธรรม
ศศิพงศ์ รัญตะเสวี
จิตต์เกษม ธนะสังข์
คณิศร สืบสุยะ
ศุภชัย ธนากรไพศาล

GROUP C

อัครพล ต้นสมบูรณ์
อริญชย์ สิงห์เชื้อ
ธิวัฒน์ บุญธรรม
ฐาปณัฐ จันทร์หงษ์
ภาวุธ จริงจิตร

GROUP D

ชัชพล จันทร
กิตติศักดิ์ สุมามาลย์
โสภณ ภิญโญศาสตร์
เฉลิมชัย คล่องพยาบาล
วีระชัย เลาหไทยมงคล

รูปแบบการแข่งขัน

รอบแบ่งกลุ่ม

– แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
– แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม แบบ BO3 อันดับ 1 และ 2 ของกลุ่มเข้ารอบ
– การคิดคะแนนคือ ชนะ 3 คะแนน แพ้ 0 คะแนน
– หากคะแนนเท่ากันใช้การตัดสินดังนี้
          i Head to Head
ii ผลต่างเกม Win
          iii จำนวนเกม Win ที่ชนะ

รอบ Knock Out
– แข่งแบบ Double Elimination  BO3
– รอบชิงชนะเลิศใช้การแข่งขันแบบ BO5
– รอบชิงทีมที่มาจากสาย WIN จะได้แต้มต่อ +1 ทันที

 

กติกาการแข่งขัน
– Mode 1vs1 Melee
– การแข่งขันแบบ Best of 3

การนัดแข่งขัน
– ผู้แข่งขันทุกท่านต้องเข้าร่วมกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/tesf.esports.sc2/
– การแข่งขันในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 5 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 : แข่งพร้อมกัน 2 คู่ เวลา 18.00 น. (ถ่ายทอดสด 1 คู่)
รอบที่ 2 : แข่งพร้อมกัน 2 คู่ เวลา 19.00 น. (ถ่ายทอดสด 1 คู่)
รอบที่ 3 : แข่งพร้อมกัน 2 คู่ เวลา 20.00 น. (ถ่ายทอดสด 1 คู่)
รอบที่ 4 : แข่งพร้อมกัน 2 คู่ เวลา 21.00 น. (ถ่ายทอดสด 1 คู่)
รอบที่ 5 : แข่งพร้อมกัน 2 คู่ เวลา 22.00 น. (ถ่ายทอดสด 1 คู่)
– คู่ที่ไม่ได้ถ่ายทอดสด ให้แข่งไปพร้อมกัน โดยทีมงานจะทำการประกบคู่ในกลุ่ม โดยตั้งโพสท์ว่า “ประกบคู่แข่งขัน GROUP ……”
– หลังจากแข่งจบ คู่ที่ไม่ได้ถ่ายทอดสด ให้คนที่ชนะมาคอมเม้นใต้โพสท์ “รายงานผลการแข่งขัน GROUP…..” ที่ทางคณะกรรมการตั้งรอไว้
– แข่งจบต้องเข้ามารายงานผลทันที และรอแข่งในรอบต่อไป ตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

 

Map บังคับคือ Kairos Junction LE แล้วในแมพต่อไปให้ผู้แพ้เป็นคนเลือกโดยเลือกจาก Map ที่ใช้แข่งขันดังนี้

-New Repugnancy LE
-Cyber Forest LE
-King’s Cove LE
-Acopolis LE
-Turbo Cruise’84 LE
-Thunderbird LE

การตั้งค่าเกม
– Category: Melee
– Mode: 1v1
– Game Duration: Infinite
– Game Speed: Faster
– Locked Alliances: Yes
– Game Privacy: Normal

มารยาทในการแข่งขัน Tournament
• การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
• การตั้งชื่อไม่สุภาพ ไม่สามารถลงแข่ง Tournament ได้
• การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที
• ปรับแต่ง Screenshot : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
• ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
• กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง
• การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

Share