Share

 

ที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทดสอบฝีมือครบแล้วเป็นจำนวน 6 เกม และได้มีการดำเนินการคัดเลือกไปแล้วทั้งสิ้น 4 เกมคือ 

– TEKKEN7 (ประเภทเดี่ยว) 
– STARCRAFT 2 (ประเภทเดี่ยว)
– AOV หรือ ROV (ประเภททีม)
– Mobile Legends: Bang Bang (ประเภททีม)
.
และกำลังดำเนินการอยู่ในระหว่างการคัดเลือกอีก 2 เกมคือ
.
– Hearthstone (ประเภทเดี่ยว)
– DOTA 2 (ประเภททีม)
.
โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ตัวนักกีฬาของเกม Mobile Legends: Bang Bang เพิ่มเติมอีก 1 เกม ที่จะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อทำการเก็บตัว เพื่อฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถ พร้อมทั้งส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าตรวจสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้อีก 2 ครั้ง โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้


นายสกลศักดิ์ รัตน์วงศ์วิรุฬห์


นายจิรายุทธ ฟัง 


นายชัยกฤต บัวเงิน


นายภูมินทร์ อินทะโชติ 


นายขจรศักดิ์ อินโอภาส
.
จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

บรรยากาศการคัดตัว

Share