Share

ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทดสอบฝีมือครบแล้วเป็นจำนวน 6 เกม และได้มีการดำเนินการคัดเลือกไปแล้วทั้งสิ้น 5 เกมดังนี้

– TEKKEN7 (ประเภทเดี่ยว)
– STARCRAFT 2 (ประเภทเดี่ยว)
– AOV หรือ ROV (ประเภททีม)
– Mobile Legends: Bang Bang (ประเภททีม)
– HEARTHSTONE (ประเภทเดี่ยว)

และกำลังดำเนินการอยู่ในระหว่างการคัดเลือกอีก 1 เกมคือ

– DOTA 2 (ประเภททีม)

โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ตัวนักกีฬาของเกม Hearthstone เพิ่มเติมอีก 1 เกม ที่จะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อทำการเก็บตัว เพื่อฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถ พร้อมทั้งส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าตรวจสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้อีก 2 ครั้ง โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้

นายอุกฤษฏ์ กิตติกรัยฤทธิ์ 


นายวีฤทธิ์ โพธิ์พันธุ์ 

บรรยากาศการแข่งขัน

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

Share