Share

ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมทดสอบฝีมือครบแล้วเป็นจำนวน 6 เกม และได้มีการดำเนินการคัดเลือกไปแล้วทั้งสิ้น 5 เกมดังนี้

– TEKKEN7 (ประเภทเดี่ยว)
– STARCRAFT 2 (ประเภทเดี่ยว)
– AOV หรือ ROV (ประเภททีม)
– Mobile Legends: Bang Bang (ประเภททีม)
– HEARTHSTONE (ประเภทเดี่ยว)
– DOTA 2 (ประเภททีม)

โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ตัวนักกีฬาของเกม DOTA2 เพิ่มเติมอีก 1 เกม ที่จะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเพื่อทำการเก็บตัว เพื่อฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถ พร้อมทั้งส่งตัวนักกีฬาเพื่อเข้าตรวจสมรรถภาพร่างกาย และตรวจสุขภาพตามที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดเอาไว้อีก 2 ครั้ง โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังนี้

• หนึ่งนรา ธีรมหานนท์ “23savage”
• อนุชา จิระวงศ์ “Jabz”
• นพฤทธิ์ พฤกษะริตานนท์ “Seri”
• ธนธรณ์ ศรีเอี่ยมกูล “tnt”
• อนุรัตน์ ไพรอนันต์ “Boombell”

ในส่วนของการเข้าแคมป์แรกของทีม DOTA2 จะเป็นการเข้าแคมป์ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 1-4 กันยายน 2562 เฉพาะรายการนี้จะได้เพิ่มสำรองอีก 1 คน คือ

• ภูมิพัฒน์ ไตรศิริพานิช “Fearless”

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

——————————————————————————

บรรยากาศการแข่งขัน

Share